Eenzet GrafittiEx Extrem Gel

Vanaf

GraffitiEx Extrem Gel geeft een schoon en doeltreffend resultaat voor het verwijderen van graffiti, permanentmarker, viltstift etc. op oplosmiddelbestendige oppervlakken. Het product is vrij van aromaten en gechloorreerde koolwaterstoffen. Zelfs oude graffiti laat zich snel en doeltreffend verwijderen. Opbrengen met roller of kwast en laten inwerken. Inwerktijd is afhankelijk van de aard van de vervuiling. Na inwerktijd afspuiten met hogedrukapparaat. Aansluitend verdient het aanbeveling het gereinigde oppervlak na te reinigen met Industriereiniger W-99. 

 

Aantal