Eenzet GrafittiEx Forte Spray

Vanaf

GraffitiEX Forte Spray geeft een snel, zeker en doeltreffend resultaat op alle oppervlakken. GraffitiEx Forte Spray bestaat uit een mix van wateroplosbare en niet wateroplosbare basisoplosmiddelen, welke aromaten en gechloorreerde koolwaterstoffen vrij zijn. De spray behoeft een korte inwerktijd, maar dient wel vooraf getest te worden op materiaalverdraagzaamheid (het te behandelen materiaal). Zeker bij kunststoffen, vooraf op klein gedeelte testen! Korte inwerktijd en is ook voor gevoelige oppervlakken geschikt. Product opspuiten, kort laten inwerken en met een pluisvrije doek nawrijven. Aansluitend het behandelde oppervlak met een gebruikelijke reiniger reinigen. 

 

Aantal